PC Servise

Pc servise

O vašom PC

Počítač je zariadenie alebo stroj na realizáciu výpočtov alebo riadenie operácií vyjadriteľných číselnými alebo logickými výrazmi. Počítače sa skladajú z komponentov, ktoré vykonávajú čiastkové, dobre definované funkcie. Komplexné vzťahy medzi týmito komponentami dávajú počítačom schopnosti spracovávať informácie. Ak je správne nakonfigurovaný (zvyčajne programovaním), možno počítač použiť na reprezentáciu aspektu problému alebo časti systému (pozri modelovanie). Ak sa takto nakonfigurovanému počítaču dodajú vhodné vstupné údaje, môže automaticky problém vyriešiť alebo predvídať správanie systému.

Vedná disciplína, zaoberajúca sa teóriou, konštrukciou a použitím počítačov, sa nazýva veda o počítačoch alebo počítačová veda. Súbor vedeckých disciplín a špeciálnych postupov pri spracovaní informácií, spravidla využívajúci počítače, sa nazýva informatika.

Kde napojime Monitor?

Každe PC by malo mať nainstalovaný system.To aký system mate nainstalovaný to je na Vás.Novšie PC majú rozne funkcie napr: CD a DVD napalovačka (je na Vás či tu možnosť viučiete),Vstup na napojenie sa na INTERNET  (napajanie na internet je dvojaké 1.: cez USB vstup-používa sa najme pri MOBIL INTERNET , 2.:cez siet vstup-pouzíva sa najme pri napajani Internetu cez pevnú linku,alebo ako PC k PC. Dalšie funkcie sú napr.: USB vstup, pripojenie myši cez USB a rozne ine funkcie.

Čo je to PC?

Stroj (33)
 

Vynalez (7)
 

Parny stroj (12)
 

 
Pc servise