PC Servise

Pc servise

Spyware

Čo je to spyware?

 

Spyware je obyčajne zbalený ako skrytý komponent shareware alebo freeware aplikácií, ktoré sú stiahnuté z Internetu. To znamená, že kým vy inštalujete tieto aplikácie, môžete súčasne nevedomky nainštalovať spyware. Spyware sa tiež môže nachádzať na web stránkach. Môže sa nainštalovať do počítačov používateľov, ktorí navštívia takéto stránky. 

 

Spyware (špicľovací softvér) je akýkoľvek druh softvéru, ktorý sa pokúša získať informácie z vášho počítača bez vášho povolenia, najskôr na reklamné účely. Po tom ako je spyware nainštalovaný do vášho počítača, monitoruje vašu aktivitu na Internete a potom hlási informácie späť svojmu autorovi. Zozbierané informácie môžu byť dôverné: heslá, čísla kreditných kariet adresy elektronickej pošty, atď.

 

Keď spyware posiela získané údaje cez Internet, spotrebuje na to veľké množstvo prostriedkov a šírky pásma, čo znamená ďalšie škodlivé účinky.

Poznámka: V niektorých prípadoch môže odstránenie spyware z vášho počítača ovplyvniť výkon aplikácií, ktoré tento spyware komponent nainštalovali. Ak chcete, môžete ich vyňať z kontroly alebo deaktivovať detekovanie spyware. Avšak ak tak urobíte, váš počítač nebude chránený a vaše súkromie môže byť narušené.

 
Pc servise